Het erfenismagazine: de voor- en nadelen van erven

De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook de schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een complex onderwerp wat speciale aandacht verdient.

Tegenwoordig is er vaker sprake van complexe familierelaties zoals stief familie die mee kan erven. Ook het aantal discussies tussen de betrokkenen bij een erfenis over een eerlijke verdeling, van vaak grote bedragen, lopen op. Voor het voorkomen of oplossen van de geschillen wordt correcte, gedetailleerde informatie gebundeld in een magazine.

Als eerste nichekantoor op het gebied van familierecht en erfrecht, geeft Advocaten Familie- & Erfrecht het online Erfenismagazine uit. Hierin lees je meer over het erfrecht, met informatie en artikelen van gespecialiseerde erfrecht advocaten.

Wat voor magazine?

Het Erfenismagazine is een initiatief van Advocaten Familie- & Erfrecht en staat vol belangrijke informatie, tips en adviezen over nalatenschapskwesties. Onze erfrechtadvocaten worden bestrokken bij complexe onderwerpen bijvoorbeeld de aantasting van een testament bij wilsonbekwaamheid, het beneficiair of zuiver aanvaarden van de nalatenschap, en de rol van de executeur, maar ook worden de tien meest gestelde vragen over de legitieme portie besproken.

Doelgroep erfgenaam

Het Erfenismagazine is met name bedoeld voor erfgenamen, executeurs en vereffenaars, maar is ook interessant voor legitimarissen, legatarissen, schuldeisers, boedelgevolmachtigden en andere betrokkenen bij een nalatenschap.

Er zijn overledenen die geen testament hebben opgemaakt. De erfgenaam krijgt dan de erfenis op grond van de wet. Als de overledene wel een testament had opgemaakt zijn de personen in het testament de erfgenamen. Helaas kunnen in beide gevallen geschillen ontstaan over het nalatenschap. Uiteenlopende artikelen en comlums in het Erfenismagazine gaan hierover.

Doelgroep executeur en vereffenaar

Ook kan het magazine worden geopend door executeurs en vereffenaars. Een executeur rond in principe de erfenis af en maakt deze verdelingsklaar.

De exacte taken en bevoegdheden worden in het testament beschreven. Is er bij testament geen executeur benoemd, en hebben alle erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard, dan zijn zij gezamenlijk de vereffenaars. Zij dienen onder meer de onderhandse of notariële boedelbeschrijving op te maken en de schuldeisers op te roepen hun vorderingen in te dienen.

De taken en bevoegdheden van een vereffenaar, worden door de wet bepaald. Ook hierover wordt geschreven in het Erfenismagazine.