Landschapsinrichting openbare ruimte

Eén van de specialismen van BTL is landschapsinrichting openbare ruimte. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het ook. Bij landschapsinrichting openbare ruimte heb je te maken met allerlei aspecten. Ten eerste is er de geschiedenis van het gebied. Als een gebied opnieuw moet worden ingericht is het van belang om dat met groot respect voor de bestaande inrichting te doen. Het is immers niet de bedoeling om de ecologische balans te verstoren. Dat vergt een goede kennis van de bodemsamenstelling en de wijze waarop de vochtbalans in een gebied wordt gehandhaafd. De inzet is voorkomen dat er vochtoverlast ontstaat.

Landschapsinrichting openbare ruimte gaat over mensen

Bij landschapsinrichting openbare ruimte wordt de natuur als uitgangspunt genomen om de behoeften van mensen daar zo goed mogelijk in te kunnen inbedden. Bij een succesvol project op het gebied van landschapsinrichting openbare ruimte lukt het om de kracht van de natuur te benutten ten behoeven van de gebruikers van het gebied. Het effect is dat er wijken ontstaan waarin mensen het prettig vinden om te wonen. Of industriële gebieden, waar de natuurlijke omgeving een welkome afwisseling is met de industriële processen waar de werknemers de hele dag mee bezig zijn.

Brede kennis over landschapsinrichting openbare ruimte

Bij projecten betreffende landschapsinrichting openbare ruimte gaat het over het op het eerste gezicht samenbrengen van onverenigbare wensen. Enerzijds is het de bedoeling dat de infrastructuur het verplaatsen van mensen zo goed mogelijk faciliteert. Anderzijds mag de natuur niet overdreven vaak worden doorsneden door wegen. Door de brede kennis van BTL op het gebied van infrastructuur en beplantingsexpertise lukt het altijd om daar een goede oplossing voor te vinden. Er wordt een gebied gecreëerd dat in elk seizoen een eigen uitstraling heeft. Daardoor blijft het gebied het hele jaar door heel aantrekkelijk voor de gebruikers.